Thuisbezorgd.nl Awards 2023 Promotie Voorwaarden Nederland 

Thuisbezorgd.nl Awards 2023 Promotie Voorwaarden Nederland

Deze actievoorwaarden (hierna: ''Voorwaarden'') zijn van toepassing op de Thuisbezorgd.nl Awards 2023 (hierna: ''Thuisbezorgd.nl ''Awards'' of ''Actie''). De Thuisbezorgd.nl Awards is een jaarlijkse wedstrijd in de zoektocht naar de beste restaurants die zijn aangesloten bij Thuisbezorgd.nl en wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V. (''de Promotor'', ''JET'' of ''Just Eat Takeaway.com''). Restaurants die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden worden automatisch ingeschreven (''Deelnemers'') voor de Promotie.

 1. Restaurants

Restaurants kunnen prijzen winnen (de ''Restaurant Prijzen'') zoals een unieke Thuisbezorgd.nl trofee, meer zichtbaarheid op Thuisbezorgd.nl, een uniek assortiment merchandise artikelen, kortingsvouchers die je kunt verspreiden onder consumenten en een "TopRank" boost voor één week.

Binnen de Thuisbezorgd.nl Awards zijn er verschillende soorten winnaars:

 1. Beste Restaurant: Type keuken

Voor de keukentype prijzen wordt één nationale winnaar gekozen in elk van de volgende categorieën:

 • Beste Pizzeria 
 • Beste Aziatische Restaurant
 • Beste Sushirestaurant
 • Beste Burgerrestaurant
 • Beste Fastfood Restaurant
 • Beste Ontbijt
 • Beste Lunch
 • Beste Avondsnack
 • Beste Veggie Restaurant 
 • Beste Healthy Restaurant 

 1. Beste Restaurant: Nederland 

Voor de nationale winnaars wordt één nationale winnaar gekozen voor elk van de volgende categorieën:

 • Beste Restaurant van Nederland 
 • Beste Keten van Nederland
 • Beste Nieuwkomer
 • Gamechanger
 • Beste jonge ondernemer: onder 30 jaar

 1. Beste restaurant: Stad

Voor de stadswinnaars wordt per deelnemende stad één winnaar gekozen, zoals geselecteerd door Just Eat Takeaway.com (zie thuisbezorgd.nl/awards) voor de volgende categorie:

 • Beste Restaurant van Alkmaar
 • Beste Restaurant van Almelo
 • Beste Restaurant van Almere
 • Beste Restaurant van Alphen aan den Rijn
 • Beste Restaurant van Amersfoort
 • Beste Restaurant van Amstelveen
 • Beste Restaurant van Amsterdam
 • Beste Restaurant van Apeldoorn
 • Beste Restaurant van Arnhem
 • Beste Restaurant van Breda
 • Beste Restaurant van Delft
 • Beste Restaurant van Den Bosch
 • Beste Restaurant van Den Haag
 • Beste Restaurant van Deventer
 • Beste Restaurant van Dordrecht
 • Beste Restaurant van Ede
 • Beste Restaurant van Eindhoven
 • Beste Restaurant van Enschede
 • Beste Restaurant van Gouda
 • Beste Restaurant van Groningen
 • Beste Restaurant van Haarlem
 • Beste Restaurant van Helmond
 • Beste Restaurant van Hengelo
 • Beste Restaurant van Hilversum
 • Beste Restaurant van Hoofddorp
 • Beste Restaurant van Leeuwarden
 • Beste Restaurant van Leiden
 • Beste Restaurant van Lelystad
 • Beste Restaurant van Maastricht
 • Beste Restaurant van Nieuwegein
 • Beste Restaurant van Nijmegen
 • Beste Restaurant van Purmerend
 • Beste Restaurant van Roosendaal
 • Beste Restaurant van Rotterdam
 • Beste Restaurant van Schiedam
 • Beste Restaurant van Tilburg
 • Beste Restaurant van Utrecht
 • Beste Restaurant van Zaandam
 • Beste Restaurant van Zoetermeer
 • Beste Restaurant van Zwolle

Nominatiecriteria

Er zullen 10 genomineerden per categorie zijn en worden bepaald door Just Eat Takeaway.com. Bij het nomineren van de genomineerden wordt rekening gehouden met de volgende factoren ("Nominatiefactoren"), gemeten over een periode van 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2023. 

Commerciële Factoren:

 • Aantal bestellingen 
 • Omzet 

Klanten Factoren:

 • Unieke klanten
 • Loyale klanten
 • Kwaliteit van beoordelingen

Er wordt een gewogen score gebruikt om ervoor te zorgen dat alle variabelen zorgvuldig worden geteld.

Andere genomineerden

De genomineerden zullen ook worden geselecteerd door het Just Eat Takeaway.com team op basis van de restaurants die zich inschrijven voor de Awards via thuisbezorgd.nl/awards. Elk restaurant, ketenpartners uitgezonderd, kan zich aanmelden om in aanmerking te komen voor deze nominatie. Deze nominaties worden bepaald naar goeddunken van het Just Eat Takeaway.com team, op basis van de antwoorden op de vragen op het inschrijvingsformulier, de beoordelingen van het restaurant en de mate waarin ze relevant zijn voor de awards categorie. De restaurantpartner moet online zijn op Thuisbezorgd.nl en het officiële aanmeldingsformulier hebben ingestuurd om in aanmerking te komen voor nominatie. De restaurantpartner kan zich aanmelden via thuisbezorgd.nl/awards.

 1. Consument

De winnaars van de Thuisbezorgd.nl Awards worden bepaald op basis van publieksstemmen en een gezamenlijke prestatiescore. Door het uitbrengen van een stem maakt een ''Consumentendeelnemer'' kans op een ''Consumentenprijs'' zoals beschreven in deze Voorwaarden en Bepalingen. Per land zal er maximaal één winnaar zijn.

 1. Promotionele voorwaarden

De Promotie

 1. De Thuisbezorgd.nl Awards worden georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam aan de Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap valt van Takeaway.com Group BV.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de  Thuisbezorgd.nl Awards en haar Deelnemers gaan akkoord met deze Voorwaarden. Deelnemers die deze Voorwaarden overtreden zullen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.
 3. Medewerkers van Just Eat Takeaway.com, hun geassocieerde, gelieerde of dochterondernemingen, en hun familieleden, agenten of iedereen die verbonden is met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. De Promotie begint op 11 september 2023 en eindigt op startdatum en eindigt 31 maart 2024 (''Promotieperiode'').
 5. De Thuisbezorgd.nl Awards zullen worden gehouden op het Thuisbezorgd.nl platform.
 6. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie en kans te maken op een Restaurantprijs, in de Thuisbezorgd.nl Awards, dient de Deelnemer:
  a. Gedurende de hele actieperiode, online bereikbaar en verbonden zijn op Thuisbezorgd.nl.
  b. Gevestigd zijn in Nederland en/of in één van de deelnemende steden; en
  c. Genomineerd zijn voor een van de prijzen (tezamen de ''toelatingscriteria'')
 7. De Deelnemer die aan de Geschiktheidscriteria heeft voldaan, kan één of meer Restaurantprijzen winnen. De winnaars worden onpartijdig bepaald door Just Eat Takeaway.com.
 8. Just Eat Takeaway.com brengt geen communicatiekosten in rekening voor deelname aan de Thuisbezorgd.nl Awards.
 9. Just Eat Takeaway.com behoudt zich het recht voor om de Promotie op elk moment in te trekken of op te schorten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en/of om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen, zonder aansprakelijkheid ten opzichte van enige Deelnemer.
 10. Promotiemateriaal met betrekking tot de Promotie maakt ook deel uit van deze Algemene Voorwaarden, maar in geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijk promotiemateriaal en deze Algemene Voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.
 11. Just Eat Takeaway.com kan naar eigen goeddunken genomineerden en winnaars weigeren of uitsluiten, zonder opgaaf van reden en zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de Deelnemer geleden schade.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor om consumenten of restaurants te diskwalificeren die naar het oordeel van de Deelnemer niet voldoen aan deze voorwaarden of niet deelnemen in de geest van de Actie of die worden verdacht van deelname aan oneerlijk of onrechtvaardig gedrag. De Organisator behoudt zich het recht voor om in alle opzichten naar eigen goeddunken te handelen en elke straf of sanctie uit te voeren die hij gepast acht. Indien fraude door een Deelnemer wordt verondersteld of bevestigd, zal de deelnemer in kwestie onmiddellijk worden gediskwalificeerd. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan: het vervalsen, kopen en/of anderszins beïnvloeden van Thuisbezorgd.nl beoordelingen of stemmen voor de Awards.

Selectie en bekendmaking van de winnaars - Restaurants

 1. De winnaars van de Thuisbezorgd.nl Awards worden bepaald op basis van stemming door het publiek en een gezamenlijke prestatiescore.
 2. De stemronde loopt van 13 november tot en met 13 december 2023, zodat het publiek via een openbaar toegankelijke website op zijn favoriete restaurant kan stemmen. De winnaar wordt gekozen op basis van een gewogen gemiddelde van de genomineerde die de meeste stemmen krijgt en een gezamenlijke prestatiescore. Alle stemmen zullen worden gefilterd en frauduleuze stemmen zullen worden verwijderd.
 3. Just Eat Takeaway.com zal de ontvangen stemmen en de gewogen prestatiescore niet bekendmaken voor het publiek, en alleen de winnaar zal bekend worden gemaakt. De winnaars van de Thuisbezorgd.nl Awards zullen bekend worden gemaakt in maart 2024. 
 4. Winnaars van de Thuisbezorgd.nl Awards Restaurantprijzen garanderen dat de persoonlijke informatie die aan Just Eat Takeaway.com is verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig is.
 5. De volledige lijst van winnaars wordt uiterlijk in maart 2024 bekendgemaakt op thuisbezorgd.nl/awards met vermelding van de restaurantnaam van de Deelnemer.

Prijzen - Restaurants

1. De winnaars in de categorie ''Beste keten'' kunnen de volgende Restaurantprijzen winnen: 
a. Verhoogde marketingzichtbaarheid op Thuisbezorgd.nl marketingactiviteit naar eigen inzicht in te vullen door Thuisbezorgd.nl.

b. Social media pakket om te gebruiken op je eigen sociale media.

c. Kortingsvouchers voor je restaurantketen om te verspreiden onder de consumenten.

d. Thuisbezorgd.nl Awards trofee.

e. Stickers om te laten zien dat je gewonnen hebt.

f. 2 weken gratis "TopRank", te organiseren en te beheren door Just Eat Takeaway.com (voor de duidelijkheid: er vindt geen restitutie plaats voor eigen TopRank campagnes). Beperkt tot partners met minder dan 10 locaties op Thuisbezorgd.nl. Er wordt slechts één locatie tegelijk gepromoot indien deze onder hetzelfde bezorggebied vallen.

2. De winnaars in elke andere categorie kunnen de volgende Restaurantprijzen winnen:
a. Verhoogde marketingzichtbaarheid op Thuisbezorgd.nl marketingactiviteit naar eigen inzicht in te vullen door Thuisbezorgd.nl.

b. Thuisbezorgd.nl Awards trofee.

c. Een voucher te besteden in de Partner Webshop. 

d. Social media pakket om te gebruiken op je eigen sociale media.

e. Kortingsvouchers voor je restaurant om te verdelen onder de consumenten.

f. Stickers voor in je restaurant en om op je bestellingen te plaatsen.

g. 2 weken gratis "TopRank", te organiseren en te beheren door Just Eat Takeaway.com (voor de duidelijkheid: er vindt geen restitutie plaats voor eigen TopRank campagnes).

h. Een My Emissions-menuanalyse om inzicht te krijgen in de carbon footprint van het restaurant.

2. Indien de toegekende Prijs bestaat uit vouchers voor de Partner Webshop, zijn op de inwisseling van deze vouchers de Algemene Voorwaarden van de Partner Webshop van toepassing, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden die aan de betreffende winnaar worden medegedeeld op het moment dat de voucher wordt uitgereikt.

Selectie en bekendmaking van de winnaars - Consumenten

 1. De winnaar wordt willekeurig bepaald, en kan ook een consument zijn die een extra prijsvraag correct beantwoordt om de vaardigheid en kennis te meten.
 2. Om de Consumentenprijs te winnen, moet de consument tijdens de stemfase minimaal één stem hebben uitgebracht en zijn stem hebben geverifieerd op thuisbezorgd.nl/awards/2023.
 3. De winnaars van de Thuisbezorgd.nl Awards garanderen dat de persoonlijke informatie die aan Just Eat Takeaway.com is verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig is.
 4. De winnaar wordt uiterlijk in maart 2024 via e-mail geïnformeerd. 

Prijzen - Consumenten

 1. De consument kan een jaar lang ''gratis eten'' winnen op Thuisbezorgd.nl, bestaande uit een maandelijkse waardebon van € 300 die een jaar lang elke maand wordt uitgegeven.
 2. Elke Deelnemer kan maximaal één Prijs winnen, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Voorwaarden van toepassing op zowel Consumentenprijzen als Restaurantprijzen

 1. Prijzen kunnen niet worden overgedragen, verkocht of ingeruild voor contant geld of andere goederen, prijzen of diensten. In het geval de Deelnemer een Prijs weigert, blijft de Prijs eigendom van Just Eat Takeaway.com.
 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde in het geval dat de oorspronkelijke aangeboden Prijs (prijzen) niet beschikbaar is (zijn) of als gevolg van een gebeurtenis waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de prijs wordt ingetrokken door de verstrekker van die prijs voordat de Actie plaatsvindt).
 3. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Elke Deelnemer kan maximaal één Prijs winnen, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Privacy

 1. Zowel de privacyverklaring van Just Eat Takeaway.com voor restauranteigenaren, te vinden op https://restaurants.thuisbezorgd.nl als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met de Thuisbezorgd.nl Awards.
 2. Deelnemers gaan ermee akkoord als zij een Restaurantprijs winnen, dat zij als winnaar bekend worden gemaakt met gebruikmaking van hun voor- en achternaam, alsmede de naam van het restaurant op thuisbezorgd.nl/awards en de social media kanalen van Just Eat Takeaway.com.
 3. Just Eat Takeaway.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door social media kanalen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de social media kanalen.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemers erkennen dat deelname aan de Thuisbezorgd.nl Awards op eigen risico is.
 2. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid, letsel of teleurstelling opgelopen of geleden door een Deelnemer of zijn/haar/hun begeleiders als gevolg van deelname aan de Actie of het accepteren van een Prijs.
 3. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Organisator uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.
 4. Indien de Promotie om welke reden dan ook wordt beëindigd, gewijzigd of opgeschort, zijn Just Eat Takeaway.com en door Just Eat Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor door Deelnemers opgelopen schade of kosten en hebben Deelnemers geen recht op schadevergoeding.
 5. Just Eat Takeaway.com en door Just Eat Takeaway.com ingeschakeld derden zijn niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk, hardware of software als gevolg van sociale media kanalen waardoor gegevens vertraagd worden of verloren gaan.
 6. Drukwerk, waaronder flyers, is onderhevig aan drukfouten.

Andere

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload op thuisbezorgd.nl/awards.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zullen door Just Eat Takeaway.com gedurende de Actieperiode van de Thuisbezorgd.nl Awards niet worden aangepast, behoudens kennelijke fouten en spelfouten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de Thuisbezorgd.nl Awards of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).
 4. Eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is met betrekking tot deze Actie en/of enige bronbelasting die moet worden ingehouden op een Prijs zijn voor rekening van Just Eat Takeaway.com.
 5. Eventuele belastingen (anders dan kansspelbelasting en/of voorheffingen) die verschuldigd zijn met betrekking tot deze Actie zijn voor rekening van de winnaar.
 6. Een winnaar dient zijn eigen (belasting)adviseurs te raadplegen over de lokale fiscale en juridische gevolgen van het winnen van een Prijs, aangezien gewonnen Prijzen mogelijk moeten worden aangegeven bij de lokale (belasting)autoriteiten.
 7. Voor klachten over de Thuisbezorgd .nl Awards kunt u contact opnemen met de klantenservice van Just Eat Takeaway.com.
 8. Indien restaurants niet wensen deel te nemen, neem dan contact op met de klantendienst van Just Eat Takeaway.com via info@thuisbezorgd.nl.

Contactgegevens:

Piet Heinkade 61,

1019 GM Amsterdam,

Nederland

E-mail: info@thuisbezorgd.nl

Tel: 053-4805860