Нека опитаме отново.... Има 48 ресторанти с доставка до теб. Защо не опиташ по-малко филтри?

Нека опитаме отново...

Има 48 ресторанти с доставка до теб. Защо не опиташ по-малко филтри?