Нека опитаме отново.... Има 26 ресторанти с доставка до теб. Защо не опиташ по-малко филтри?

Нека опитаме отново...

Има 26 ресторанти с доставка до теб. Защо не опиташ по-малко филтри?