Algemene voorwaarden: Hamburger Day

Takeaway.com Actievoorwaarden Hamburger Day

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Hamburger Day (“de Actie”) georganiseerd door Takeaway.com Central Care B.V., startend op 28/05/2018 en eindigend op 28/05/2018, waarbij consumenten door middel van het benoemen van hun favoriete hamburger op de Hamburger Day Instagram-post op 28/05/2018. Hierbij maakt de leukste inzending kans op een voucher ter waarde van 100 euro.

Algemeen

 1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon op persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).
 2. Door deelname aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.
 3. De Actie begint op 28/05/2018, 10.00 uur en eindigt op 28/05/2018, 23.59 uur.
 4. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

 1. De actie wordt gehouden op Instagram.
 2. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:
 3. Reageren op de Hamburger Day Instagram-post en hierbij benoemen wat hun favoriete hamburger is.
 4. De Deelnemer die aan voorwaarden 1 van artikel 6 heeft voldaan, kan een van de prijzen winnen. De winnaar wordt onpartijdig door Takeaway.com gekozen door middel van een jury bestaande uit werknemers van Takeaway.com.
 5. De deelnemer mag maximaal 1x deelnemen aan de Actie. Deelnemers die vaker dan 1x deelnemen aan de Actie zullen worden uitgesloten van de Actie en kunnen niet langer aanspraak maken op prijzen.
 6. Takeaway.com berekend geen communicatiekosten voor de deelname aan de Actie.
 7. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.
 8. De Actie is op geen enkele manier verbonden aan socialmediakanalen en wordt op geen enkele manier door socialmediakanalen gesponsord, ondersteund of georganiseerd.

Deelnemers

 1. Iedereen kan deelnemen aan de Campagne met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.
 2. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.
 3. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Prizes

 1. De prijzen die gewonnen kunnen worden zijn:  
  1. Thuisbezorgd.nl voucher ter waarde van 100 euro.
 2. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten. In geval van weigering van de prijs en/of de prijs kan niet worden betaald, blijft de prijs eigendom van Takeaway.com.
 3. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de prijzen in overleg met de winnaar(s) te wijzigen. Het wijzigen van prijzen zal slechts in overleg met de winnaar(s) gebeuren.
 4. Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Vouchers hebben een vervaldatum van één jaar na uitgifte. Vouchers kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor andere vouchers en kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook.
 6. Als een winnaar van de Actie een voucher gebruikt op de website(s) van derden, sluit de winnaar een overeenkomst met de betreffende derde partij. Er kunnen voorwaarden van de derde partij van toepassing zijn op een dergelijke overeenkomst. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige niet-naleving door de relevante derde partij van een dergelijke overeenkomst.

Selectie en aankondiging van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars wordt op een onpartijdige manier uitgevoerd door Takeaway.com, via een selectie op basis van een jury-selectie. De selectie vindt plaats tussen 29/05/2018 en 30/05/2018.
 2. De winnaars van de Actie ontvangen uiterlijk op 31/05/2018 een bericht via Instagram messenger. Het bericht wordt verzonden op hetzelfde socialmediakanaal waarop de winnende post door de Deelnemer is gepost. In dit bericht vraagt ​​Takeaway.com de Deelnemer om zijn/haar voor- en achternaam en contactgegevens. De Deelnemer ontvangt de informatie over de prijs zo snel mogelijk en niet later dan 10 dagen na ontvangst van het antwoord door Takeaway.com. Als de Deelnemer niet binnen 10 dagen reageert op het eerste bericht van Takeaway.com, wordt de prijs verbeurd verklaard of aan een andere Deelnemer gegeven.
 3. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan Takeaway.com correct, waarheidsgetrouw en volledig is.
 4. Takeaway.com zal niet corresponderen met betrekking tot de resultaten van de Actie.

Privacy

 1. Zowel de privacyverklaring van Takeaway.com (https://www.thuisbezorgd.nl/privacy-statement) als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat als ze een prijs winnen, ze als winnaars met hun voor- en achternaam op het blog van Thuisbezorgd.nl worden aangekondigd.
 3. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan Takeaway.com ter beschikking stelt in verband met de Campagne, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een prijs heeft gewonnen. Deze gegevens worden na drie maanden verwijderd.
 4. Takeaway.com can not be held liable for the processing of personal data by social media Takeaway.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door socialmediakanalen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van socialmediakanalen te lezen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de socialmediakanalen.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.
 2. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de prijs.
 3. Takeaway.com garandeert de kwaliteit van de prijzen die door derden worden verstrekt niet.
 4. Wordt de wedstrijd om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.
 5. Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software door socialmediakanalen waardoor gegevens worden vertraagd of verloren gaan.

Overig

 1. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op deze pagina.
 2. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet worden aangepast door Takeaway.com.
 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).
 4. De Actie betreft een klein promotioneel kansspel en is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen gepubliceerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit.
 5. Te betalen kansspelbelasting verbonden aan de Actie komen voor rekening van Takeaway.com.
 6. Neem altijd contact op met je belastingadviseur wanneer je een prijs wint. Gewonnen prijzen dienen als winst aangegeven te worden bij de Belastingdienst.
 7. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com.


Contactgegevens:

Brouwerijstraat 10
7523 XD Enschede
Email: info@thuisbezorgd.nl
Tel: 053-4805860

 

Comments