Algemene voorwaarden Koningsdag 2018

Takeaway.com Actievoorwaarden Thuisbezorgd.nl Trakteert

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Thuisbezorgd.nl Trakteert (“de Actie”) georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V. , startend op 27-04-2018 00.01 en eindigend op 27-04-2018 23.59. 2704 klanten die op deze dag de vouchercode ORANJE gebruiken krijgen € 3,- korting op zijn/haar bestelling en maken tevens kans op een van de 4 beschikbare VanMoof-fietsen t.w.v. € 400,-

Algemeen

 1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon op persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).
 2. Door deelname aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.
 3. De Actie begint op 27-04-2018 00.01 en eindigt op 27-04-2018 23.59.
 4. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

 1. De actie wordt gehouden op Thuisbezorgd.nl.
 2. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:
  1. Een bestelling met de speciale vouchercode ORANJE plaatsen via Thuisbezorgd.nl.
 3. De Deelnemer die aan voorwaarden 2.1 van artikel 6 heeft voldaan, kan een van de prijzen winnen. De winnaar wordt onpartijdig door Takeaway.com gekozen door middel van een willekeurige selectie door de computer.
 4. De deelnemer mag maximaal 1x deelnemen aan de Actie. Deelnemers die vaker dan 1x deelnemen aan de Actie zullen worden uitgesloten van de Actie en kunnen niet langer aanspraak maken op prijzen.
 5. Takeaway.com berekend geen communicatiekosten voor de deelname aan de Actie.
 6. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.

Deelnemers

 1. Iedereen kan deelnemen aan de Campagne met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.
 2. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.
 3. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Prijzen

 1. De prijzen die gewonnen kunnen worden zijn:
  1. 4 x VanMoof-fiets (t.w.v. € 400,-)
 2. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten. In geval van weigering van de prijs en/of de prijs kan niet worden betaald, blijft de prijs eigendom van Takeaway.com.
 3. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de prijzen in overleg met de winnaar(s) te wijzigen. Het wijzigen van prijzen zal slechts in overleg met de winnaar(s) gebeuren.
 4. Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Selectie en aankondiging van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars wordt op een onpartijdige manier uitgevoerd door Takeaway.com, via een selectie op basis van een willekeurige selectie door de computer. De selectie vindt plaats tussen 30-04-2018 en 14-05-2018.
 2. De winnaars van de Actie ontvangen uiterlijk op 18-05-2018. een bericht via e-mail. In dit bericht vraagt ​​Takeaway.com de Deelnemer om zijn/haar voor- en achternaam en contactgegevens. De Deelnemer ontvangt de informatie over de prijs zo snel mogelijk en niet later dan 5 werkdagen na ontvangst van het antwoord door Takeaway.com. Als de Deelnemer niet binnen 10 werkdagen reageert op het eerste bericht van Takeaway.com, wordt de prijs verbeurd verklaard of aan een andere Deelnemer gegeven.
 3. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan Takeaway.com correct, waarheidsgetrouw en volledig is.
 4. De volledige lijst met winnaars wordt uiterlijk op 31-05-2018 op Facebook met naam aangekondigd.
 5. Takeaway.com zal niet corresponderen met betrekking tot de resultaten van de Actie.

Privacy

 1. Zowel de privacyverklaring van Takeaway.com als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat als ze een prijs winnen, ze als winnaars met hun voor- en achternaam op het blog van Thuisbezorgd.nl worden aangekondigd.
 3. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan Takeaway.com ter beschikking stelt in verband met de Campagne, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een prijs heeft gewonnen. Deze gegevens worden na drie maanden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.
 2. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de prijs.
 3. Takeaway.com garandeert de kwaliteit van de prijzen die door derden worden verstrekt niet.
 4. Wordt de wedstrijd om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.

Overig

 1. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op www.thuisbezorgd.nl/blog.
 2. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet worden aangepast door Takeaway.com.
 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).
 4. De Actie betreft een klein promotioneel kansspel en is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen gepubliceerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit.
 5. Neem altijd contact op met je belastingadviseur wanneer je een prijs wint. Gewonnen prijzen dienen als winst aangegeven te worden bij de Belastingdienst.
 6. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com.

Contactgegevens:

 • Brouwerijstraat 10
 • 7523 XD Enschede
 • Email: info@thuisbezorgd.nl
 • Tel: 053-4805860

Comments