Takeaway.com Actievoorwaarden Best Restaurant Awards 2018 Nederland

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Best Restaurant Awards (“de Actie”) georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., startend op 03-12-2018 en eindigend op 06-01-2019. Bestel bij een van de genomineerde restaurants in jouw buurt, laat een review achter binnen de vermelde duur van de actie en maak kans op één van de prijzen. De grootste prijs is een Thuisbezorgd.nl-voucher ter waarde van € 3.650,-.

Algemeen

 1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).
 2. Door deelname aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.
 3. De Actie begint op 03-12-2018 en eindigt op 06-01-2019.
 4. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

 1. De actie wordt gehouden op de Best Restaurant Awards 2018 landingspagina.
 2. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:
  1. Binnen de aangegeven periode een bestelling plaatsen bij minstens één genomineerde restaurant;
  2. Een review achterlaten door de bestelling van het restaurant en de bezorging sterren te geven, binnen de aangegeven periode.
 1. De Deelnemer die aan alle voorwaarden van artikel 6 heeft voldaan, kan een van de prijzen winnen. De winnaar wordt onpartijdig door Takeaway.com gekozen door middel van een willekeurige trekking op een computer. De computer zal in één keer alle winnaars van elke specifieke prijs, zoals omschreven onder 14.1 t/m 14.5, bepalen.
 2. De deelnemer mag een onbepaald aantal keer deelnemen aan de actie.
 3. Takeaway.com rekent geen communicatiekosten voor de deelname aan de Actie.
 4. Takeaway.com behoudt zich het recht voor, om de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.

Deelnemers

 1.  Iedereen kan deelnemen aan de Campagne met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.
 2. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.
 3. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Prijzen

 1. De prijzen die de Deelnemers kunnen winnen, zijn:
  1. 1 Thuisbezorgd.nl-voucher t.w.v. € 3.650,-
  2. 5 Thuisbezorgd.nl-vouchers t.w.v. € 250,-
  3. 5 Thuisbezorgd.nl-vouchers t.w.v. € 100,-
  4. 5 Thuisbezorgd.nl-vouchers t.w.v. € 50,-
  5. 8 Thuisbezorgd.nl-vouchers t.w.v. € 25,-
 1. De vouchers zijn geldig tot een bepaalde datum, welke aan de winnaars gecommuniceerd zal worden bij uitgifte.
 2. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten. In geval van weigering van de prijs en/of de prijs kan niet worden betaald, blijft de prijs eigendom van Takeaway.com.
 3. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de prijzen in overleg met de winnaar(s) te wijzigen. Het wijzigen van prijzen zal slechts in overleg met de winnaar(s) gebeuren.
 4. Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. De vouchers zijn geldig tot en met 31-12-2019. Vouchers kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor andere vouchers en kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook. De algemene voorwaarden voor vouchers zijn hier van toepassing.

Selectie en aankondiging van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars wordt op een onpartijdige manier uitgevoerd door Takeaway.com, zoals beschreven in artikel 7. De selectie vindt plaats tussen 07-01-2019 en 17-02-2019.
 2. De winnaars van de Actie ontvangen uiterlijk op 17-02-2019 een bericht via e-mail of per telefoon. In dit bericht vraagt ​​Takeaway.com de Deelnemer om zijn/haar voor- en achternaam en contactgegevens. Als de Deelnemer niet voor 24-02-2019 reageert op het eerste bericht van Takeaway.com, wordt de prijs verbeurd verklaard of aan een andere Deelnemer gegeven. De Deelnemer ontvangt de prijs zo snel mogelijk en niet later dan 28-02-2019.
 3. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan Takeaway.com correct, waarheidsgetrouw en volledig is.
  23.Takeaway.com zal niet corresponderen met betrekking tot de resultaten van de Actie.

Privacy

 1. Zowel de privacyverklaring van Takeaway.com als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.
 2. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan Takeaway.com ter beschikking stelt in verband met de Campagne, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een prijs heeft gewonnen. Deze gegevens worden na twee maanden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.
 2. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de prijs.
 3. Wordt de wedstrijd om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.

Overig

 1. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden en hier te downloaden.
 2. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet worden aangepast door Takeaway.com, met uitzondering van voor de hand liggende fouten of spellingsfouten.
 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).
 4. De Actie betreft een promotioneel kansspel en is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen gepubliceerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit.
 5. Te betalen kansspelbelasting verbonden aan de Actie komen voor rekening van Takeaway.com.
 6. Neem altijd contact op met je belastingadviseur wanneer je een prijs wint. Gewonnen prijzen kunnen eventueel onderhevig zijn aan andere belastingen dan de Kansspelbelasting.
 7. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com:

Brouwerijstraat 10
7523 XD Enschede
Email: info@thuisbezorgd.nl
Tel: 053-4805860