Thuisbezorgd.nl Pizzadagen Wedstrijdvoorwaarden

Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Thuisbezorgd.nl Pizzadagen (“Actie”) door Takeaway.com Group B.V., die van 15-02-2018 tot 28-02-2017 loopt. Tijdens de Pizzadagen eren wij de Italiaanse pizza.

Laat op socialmedia zien hoe veel je van pizza houdt, met #PizzadagenThuisbezorgdnl. De beste deelnemers winnen een reis voor twee naar Italië en een Thuisbezorgd.nl-voucher t.w.v. 100 euro, een pizzaworkshop, of een voucher t.w.v. 20 euro, te gebruiken op Thuisbezorgd.nl.

1. Algemeen

 1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon op persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).
 2. Door mee te doen aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer”, akkoord met deze voorwaarden.
 3. De Actie begint op 15-02-2018, 11:00 en eindigt op 28-02-2108, 23:59.
 4. Deelnemers die handelen in strijd met deze voorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

2. De Actie

 1. De Actie wordt gehouden op de volgende socialmediakanalen: Instagram, Twitter en Facebook. Hierna ook aangeduid als “Socialmediakanalen”. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:
  1. zijn/haar liefde voor pizza op een creatieve manier op een van de hierboven genoemde Socialmediakanalen tonen.
  2. de hashtag #PizzadagenThuisbezorgdnl in zijn/haar post noemen.
  3. zijn of haar Instagram-profiel openbaar te hebben, mits hij/zij via dat kanaal besluit mee te doen.
 2. De Deelnemer die aan voorwaarden 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 heeft voldaan, kan een van de prijzen winnen. De winnaar wordt door een onpartijdige jury, op basis van originaliteit en creativiteit van de post, gekozen.
 3. De Deelnemer mag zo vaak deelnemen aan de Actie als hij/zij maar wil.
 4. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.
 5. De Actie is op geen enkele manier verbonden aan socialmediakanalen en wordt op geen enkele manier door socialmediakanalen gesponsord, ondersteund of georganiseerd.

3. Deelnemers

 1. Iedereen kan deelnemen aan de Actie met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.
 2. Men moet minimaal 18 jaar zijn om mee te kunnen doen aan de Actie.
 3. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

4. Prijzen

 1. De prijzen die gewonnen kunnen worden zijn:
  1. een reis voor twee naar Italië van Coca-Cola zero sugar, in de vorm van een Travelbird reisvoucher t.w.v. 500 euro en een voucher te gebruiken op Thuisbezorgd.nl, t.w.v. 100 euro;
  2. een speciaal voor de winnaar georganiseerde pizzaworkshop in de regio van de winnaar (€34,50 per persoon, in totaal maximaal €400,-);
  3. 5 x 20 euro vouchers te gebruiken op Thuisbezorgd.nl.
 2. De in punt 13 genoemde vouchers kunnen als volgt worden verzilverd::
  1. De Travelbird reisvoucher kan worden verzilverd op travelbird.nl;
  2. De Thuisbezorgd.nl-vouchers kunnen op Thuisbezorgd.nl worden ingewisseld;
  3. Takeaway.com neemt contact op met de winnaar voor het afspreken van een datum waarop de pizzaworkshop zal plaatsvinden.
 3. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten. In geval van weigering van de prijs en/of de prijs kan niet worden betaald, blijft de prijs eigendom van Takeaway.com.
 4. Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Vouchers hebben een vervaldatum van één jaar na uitgifte. Vouchers kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor andere vouchers en kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook.
 6. Als een winnaar van de Actie een voucher gebruikt op de website(s) van derden, sluit de winnaar een overeenkomst met de betreffende derde partij. Er kunnen voorwaarden van de derde partij van toepassing zijn op een dergelijke overeenkomst. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige niet-naleving door de relevante derde partij van een dergelijke overeenkomst.

5. Selectie en aankondiging van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars wordt op een onpartijdige manier uitgevoerd door Takeaway.com, via een selectie op basis van de relevantie, originaliteit en creativiteit van de post. De selectie vindt plaats tussen 28-02-2018 en 07-03-2018.
 2. De winnaars van de Actie ontvangen uiterlijk op 08-03-2018 een bericht via DM of commentaar van Takeaway.com. Het bericht wordt verzonden op hetzelfde socialmediakanaal waarop de winnende post door de Deelnemer is gepost. In dit bericht vraagt ​​Takeaway.com de Deelnemer om zijn/haar voor- en achternaam en contactgegevens. De Deelnemer ontvangt de informatie over de prijs zo snel mogelijk en niet later dan 30 dagen na ontvangst van het antwoord door Takeaway.com. Als de Deelnemer niet binnen 14 dagen reageert op het eerste bericht van Takeaway.com, wordt de prijs verbeurd verklaard of aan een andere Deelnemer gegeven.
 3. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan Takeaway.com correct, waarheidsgetrouw en volledig is.
 4. De volledige lijst met winnaars wordt uiterlijk op 08-03-2018 op ons blog met naam aangekondigd.
 5. Takeaway.com zal niet corresponderen met betrekking tot de resultaten van de Actie.

6. Privacy

 1. Zowel de privacyverklaring van Takeaway.com als de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat als ze een prijs winnen, ze als winnaars met hun voor- en achternaam op het blog van Thuisbezorgd.nl worden aangekondigd.
 3. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan Takeaway.com ter beschikking stelt in verband met de Actie, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een prijs heeft gewonnen. Deze gegevens worden na drie maanden verwijderd.
 4. Takeaway.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door socialmediakanalen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van socialmediakanalen te lezen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de socialmediakanalen.

7. Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.
 2. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de prijs.
 3. Takeaway.com garandeert de kwaliteit van de prijzen die door derden worden verstrekt niet.
 4. Aansprakelijkheid en prijzen:
  1. Zowel Coca-Cola als Takeaway.com kunnen niet instaan ​​voor de kwaliteit van de reisvoucher die door Travelbird wordt verstrekt. Algemene voorwaarden van Travelbird zijn van toepassing op de toegekende prijs. Zowel Coca-Cola als Takeaway.com kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen en/of extra kosten die gemaakt worden door de Deelnemer, met betrekking tot de verstrekte prijs.
  2. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de pizzaworkshop.
  3. Op de vouchers van Thuisbezorgd.nl die aan de winnaars worden verstrekt zijn de algemene voorwaarden van Thuisbezorgd.nl van toepassing.
 5. Wordt de wedstrijd om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.
 6. Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software door socialmediakanalen waardoor gegevens worden vertraagd of verloren gaan.

8. Overig

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).
 2. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com.

Contactgegevens:

Brouwerijstraat 10
7523 XD Enschede
Email: info@thuisbezorgd.nl
Tel: 053-4805860

Jelena author

Vanuit het hoge Noorden ben ik (met een omleiding via München) overgevlogen naar het midden van Nederland. En zo kwam ik bij Thuisbezorgd.nl terecht! Ik ben dol op lekker eten, schrijven, lezen, drummen en Japan.

Comments