Sensei Sushi

40-65 min
Beliebte Gerichte
Maki
Pokébowl
Uramaki
Soft shell
Nigiri
Crispy
Futo maki
Temaki
Sashimi
Sushi boxes
Side dishes
Extras
Drinks

Beliebte Gerichte

Eight pieces. Uramaki with fried shrimp, avocado and mayonnaise
€ 10,00
Eight pieces. Uramaki with crab, avocado, cucumber and mayonnaise
€ 9,00
Five pieces. Crispy sushi with fried chicken, cucumber, unagi sauce and spring onion
€ 8,50

Maki

 • 20 pieces. Sake, tekka, kani and kappa maki
  € 10,00
 • Vegetarian. 24 pieces
  With oshinko maki, kappa maki, avocado maki and chukka maki
  € 8,00
 • Six pieces. Maki with crab
  € 3,50
 • Six pieces. Maki with cucumber
  € 3,00
 • Six pieces. Maki with salmon
  € 3,70
 • Six pieces. Maki with tuna
  € 3,80
 • Six pieces. Maki with tuna, spicy sauce and spring onion
  € 4,25
 • Six pieces. Maki with salmon and avocado
  € 4,25
 • Six pieces. Maki with avocado
  € 3,00
 • Six pieces. Maki with salmon, tuna and avocado
  € 4,75
 • Six pieces. Maki with shrimp
  € 3,70
 • Six pieces. Maki with sea weed
  € 3,00
 • Six pieces. Maki with sour carrot
  € 3,00

Pokébowl

 • Pokébowl with yakitori chicken, avocado, cucumber, seaweed, soy beans, spring onion and corn
  Wahl aus: Coca-Cola regular 33cl, Coca-Cola zero 33cl, Fanta Orange 33cl, Fanta Exotic 33cl, Still water (Spa brand) 50cl und mehr.
  € 14,00
 • Pokébowl with freshly filleted salmon, avocado, cucumber, seaweed, soybeans, spring onion and corn
  Wahl aus: Coca-Cola regular 33cl, Coca-Cola zero 33cl, Fanta Orange 33cl, Fanta Exotic 33cl, Still water (Spa brand) 50cl und mehr.
  € 14,00
 • Pokébowl with fresh tuna, avocado, cucumber, seaweed, soybeans, spring onion and corn
  Wahl aus: Coca-Cola regular 33cl, Coca-Cola zero 33cl, Fanta Orange 33cl, Fanta Exotic 33cl, Still water (Spa brand) 50cl und mehr.
  € 15,00
 • Pokébowl with mix of salmon and tuna, avocado, cucumber, seaweed, soybeans, spring onion and corn
  Wahl aus: Coca-Cola regular 33cl, Coca-Cola zero 33cl, Fanta Orange 33cl, Fanta Exotic 33cl, Still water (Spa brand) 50cl und mehr.
  € 14,50
 • Pokébowl with crab sticks, avocado, cucumber, seaweed, soybeans, spring onion and corn
  Wahl aus: Coca-Cola regular 33cl, Coca-Cola zero 33cl, Fanta Orange 33cl, Fanta Exotic 33cl, Still water (Spa brand) 50cl und mehr.
  € 13,50

Uramaki

 • Eight pieces. Uramaki with crab, avocado, cucumber and mayonnaise
  € 9,00
 • Eight pieces. Uramaki with salmon, avocado, cucumber and mayonnaise
  € 9,00
 • Eight pieces. Uramaki with tuna, avocado, cucumber and mayonnaise
  € 10,00
 • Eight pieces. Uramaki with cucumber and homemade tuna salad
  € 10,00
 • Eight pieces. Uramaki with tuna, mayonnaise, avocado, cucumber and spicy sauce
  € 10,00
 • Eight pieces. Uramaki with fried shrimp, avocado and mayonnaise
  € 10,00
 • Eight pieces. Uramaki with deep-fried shrimp, avocado and fried onion
  € 10,50
 • Eight pieces. Uramaki with chicken, cucumber and yakitori sais
  € 10,00
 • Eight pieces. Uramaki with chicken, mayonnaise, cucumber, spring onion and spicy sauce
  € 10,00
 • Eight pieces. Uramaki with fried shrimp, mayonnaise, avocado, unagi sauce and spring onion
  € 10,00
 • Vegetarian. Eight pieces. Uramaki with cucumber, avocado, sour cucumber, seaweed, mayonnaise, tofu and fried onions
  € 9,00

Soft shell

 • Eight pieces. Uramaki with cucumber, avocado, mayonnaise, salmon, unagi sauce, spring onion and masago
  € 14,00
 • Eight pieces. Flambé uramaki with cucumber, avocado, salmon, flambéed soft shell of salmon with fish eggs
  € 15,00
 • Eight pieces. Uramaki with tuna cucumber, avocado, unagi sauce, spicy sauce, spring onion and masago
  € 14,00
 • Eight pieces. Flambé uramaki with cucumber, avocado, salmon, flambéed soft shell of tuna with fish eggs
  € 15,00
 • Eight pieces. Uramaki with deep fried soft shell crab, avocado, mayonnaise, avocado, unagi sauce, spring onion and masago
  € 13,50
 • Eight pieces. Flambé uramaki with cucumber, avocado, cream cheese with chives, flambéed soft shell of salmon with fish eggs
  € 15,50
 • Eight pieces. Uramaki with chicken, cucumber, mayonnaise, avocado, yakitori sauce, spring onion and masago
  € 14,00
 • Eight pieces. Uramaki with fried shrimp, avocado, mayonnaise, unagi sauce, spring onion and masago
  € 14,00
 • Eight pieces. Uramaki with salmon, tuna, avocado, unagi sauce, spring onion and masago
  € 13,00

Nigiri

 • A piece. Nigiri with salmon
  € 1,75
 • A piece. Nigiri with flamed salmon, unagi sauce and sesame
  € 2,50
 • A piece. Flambé nigiri with salmon and melted cheese
  € 3,00
 • A piece. Nigiri with tuna
  € 2,00
 • A piece. Flambé nigiri with tuna
  € 2,50
 • A piece. Nigiri with crab stick
  € 1,50
 • A piece. Nigiri with tofu
  € 1,50
 • A piece. Nigiri with shrimp
  € 1,50
 • A piece. Nigiri with egg
  € 1,50
 • A piece. Nigiri with avocado
  € 1,50

Crispy

 • Five pieces. Crispy sushi with fried chicken, cucumber, unagi sauce and spring onion
  € 8,50
 • Five pieces. Crispy sushi with fried chicken, cucumber, andalouse sauce and spring onion
  € 8,50
 • Five pieces. Crispy sushi with fried salmon, cucumber, unagi sauce and spring onion
  € 8,50
 • Five pieces. Crispy sushi with fried tuna, cucumber, unagi sauce and spring onion
  € 8,50
 • Vegetarian. Five pieces. Crispy sushi with tofu, cucumber, oshinko avocado, unagi sauce and spring onion
  € 7,00
 • 20 pieces. Crispy salmon, tuna, chicken and vegetarian
  € 27,00

Futo maki

 • Five pieces. With tobiko, crab, cucumber, seaweed, avocado, mayonnaise and egg
  € 5,50
 • Five pieces. With salmon, cucumber and cream cheese
  € 6,00
 • Five pieces. With two fried shrimps, cucumber, avocado, mayonnaise and masago
  € 6,75
 • Vegetarian. Five pieces. With avocado, cucumber, chuka, ashinko and mayonnaise
  € 5,50

Temaki

 • A piece. Temaki with fried chicken, yakitori sauce and cucumber
  € 4,00
 • A piece. Temaki with fried shrimp, cucumber, avocado and mayonnaise
  € 4,00
 • A piece. Temaki with salmon, cucumber, avocado, mayonnaise and masago
  € 3,50
 • A piece. Temaki with tuna, cucumber, avocado, mayonnaise and masago
  € 4,00
 • A piece. Temaki with tuna, cucumber, mayonnaise and spicy sauce
  € 4,00
 • A piece. Temaki with crab, avocado, cucumber and mayonnaise
  € 3,50
 • A piece. Temaki with cucumber and homemade tuna salad
  € 4,00
 • Vegetarian. A piece. Temaki with egg, tofu, chuka, cucumber, avocado and mayonnaise
  € 3,50

Sashimi

 • Six pieces
  € 6,50
 • Six pieces
  € 8,00
 • Three pieces sashimi salmon and three pieces sashimi tuna
  € 7,25

Sushi boxes

 • 12 pieces
  Three pieces of kappa maki
  Three pieces of kani maki
  Six pieces of nigiri
  Salmon, tuna, shrimp, crab, tofu and tamago
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 12,00
 • 12 pieces
  Three pieces of sake
  Three pieces of maguro
  Three pieces of sake maki
  Three pieces of tekka maki
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 11,00
 • 38 pieces
  Two pieces of sake
  Two pieces of maguro
  Two pieces of ebi
  Two pieces of kani
  Two pieces of saba
  Two pieces of inari
  California roll
  18 pieces of maki
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 27,50
 • 38 pieces
  Two pieces of sake
  Two pieces of maguro
  Three pieces of sashimi salmon
  Three pieces of sashimi tuna
  Three pieces of California roll
  Three pieces of ebi roll
  Three pieces of kappa maki Three pieces of kani maki
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 32,50
 • 34 pieces
  Six pieces of sake
  Six pieces of maguro
  Kani makiEbi roll
  California roll
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 35,00
 • 32 pieces
  Tempura ebi roll, California roll, LA roll and maguro roll
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 32,50
 • 40 pieces
  Sake, sake maki, kappa maki, sashimi salmon
  sashimi tuna, nigiri sake, kappa maki and sake avocado maki
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 40,00
 • 40 pieces
  Soft shell tuna roll
  Tempura ebi roll
  Sashimi salmon and tuna
  Nigiri maki
  Kappa maki
  Sake avocado maki
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 42,50
 • 72 pieces
  Sake, kappa, kani and tekka maki
  California and ebi roll
  Sake
  Maguro
  Ebi
  Kani
  Inari
  Tamago
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 55,00
 • 68 pieces
  Four pieces sake
  Four pieces maguro
  Four pieces ebi
  Four pieces kani
  Four pieces saba
  Sake maki
  Tekka maki
  Kani maki
  Kappa maki
  Two pieces California roll
  Eight pieces sashimi
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 65,00
 • 64 pcs. Let our sensei chef surprise you
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 50,00
 • 12 pieces
  Three times sashimi salmon
  Three times sashimi tuna
  Three times sashimi mackerel
  Three times sashimi shrimp
  Wahl aus: Yakitori skewers, Ebi tempura, Chicken spring roll, Vegetarian spring roll, Chuka wakame und mehr.
  € 10,00

Side dishes

 • Three pieces. Marinated yakitori skewers
  € 4,50
 • Three pieces. Deep fried shrimp with a cup of chili sauce
  € 4,50
 • Three pieces. Halal with a cup of chili sauce
  € 4,00
 • Vegetarian. Five pieces. With a cup of chili sauce
  € 2,50
 • Vegetarian. A portion. Soy beans with salt
  € 3,50
 • Vegetarian. A portion. Seaweed
  € 3,50
 • Five pieces. Japanese dumplings with a cup of chili sauce
  € 4,50
 • Vegetarian. Five pieces. Vegetarian Japanese dumplings with a cup of chili sauce
  € 4,50
 • A portion
  € 1,50
 • 15 pcs. Ebi tempura, chicken spring roll, vegetarian spring roll, gyoza with one large banana chili sauce
  € 15,00
 • 3 pieces. Fresh shrimp kroketjes. ​A deep fried crispy roll with a filling of shrimp ragout
  € 4,50

Extras

 • One piece
  € 4,50
 • One piece
  € 4,50
 • One bowl
  € 1,50
 • One bottle
  € 1,00
 • One bowl
  € 1,50

Drinks

 • Can
  € 1,50
 • Can
  € 1,50
 • Can
  € 1,50
 • Can
  € 1,50
 • Bottle
  € 1,50
 • Can
  € 1,50
 • Can
  € 1,75
 • Can
  € 1,75
 • Can
  € 2,50

Über das Restaurant

consumerWebCommon.pages.reviews.overallScore

4,2
consumerWebCommon.pages.reviews.averageReview
consumerWebCommon.pages.reviews.reviewInformation

Andreas v mourik

Donnerstag, 26. Mai 2022
Essen
Lieferung
Veel te lange bezorg tijd. We wachten al 2 uur

Wilco

Mittwoch, 25. Mai 2022
Essen
Lieferung

Rianne Hoff

Montag, 23. Mai 2022
Essen
Lieferung
Heerlijke pokebowls. En goed op tijd.

Anonym

Sonntag, 22. Mai 2022
Essen
Lieferung
Erg lekker

Anonym

Samstag, 21. Mai 2022
Essen
Lieferung
Super aardige bezorger die precies op tijd was. Sushi is zoals altijd lekker! Poke bowl mag wel wat meer saus op!

Anonym

Donnerstag, 19. Mai 2022
Essen
Lieferung

Anonym

Donnerstag, 19. Mai 2022
Essen
Lieferung

Anonym

Donnerstag, 19. Mai 2022
Essen
Lieferung

Anonym

Dienstag, 17. Mai 2022
Essen
Lieferung

Mariska van den Berg

Dienstag, 17. Mai 2022
Essen
Lieferung
Ze waren ruim op tijd met leveren. Vriendelijke bezorger en het was gewoon goed

Lieferzeiten

Montag
14:00 - 21:00
Dienstag
14:00 - 21:00
Mittwoch
14:00 - 21:00
Donnerstag
14:00 - 21:00
Freitag
14:00 - 21:00
Samstag
14:00 - 21:00
Sonntag
14:00 - 21:00

Bezahlmethoden

Impressum

Sensei Sushi Culemborg
Oude Vismarkt 18
4101CA Culemborg
Wir sind ein professioneller Anbieter. Erfahre mehr darüber, wie wir gemeinsam mit Thuisbezorgd.nl die Verbraucherverantwortung übernehmen.