Wat zijn stempelkaarten?

Met het stempelkaartenprogramma zetten we telkens 10% van je bestelwaarde voor je opzij. Zodra je 5 bestellingen hebt geplaatst, ontvang je van ons een persoonlijke voucher t.w.v. het totale bedrag dat is opgespaard.

Hoe werkt het
stempelkaartenprogramma?

1

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

2

Vul je stempelkaart

3

Geniet van je voucher!

Begin direct

 • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan zorgen wij ervoor dat je updates ontvangt over je beschikbare vouchers, verzamelde stempels en meer.
 • Heb je nog geen account bij Thuisbezorgd.nl? Geen zorgen. Maak simpelweg een account aan met het e-mailadres waarmee je bestelt!
 • Begin nu met sparen!
Jouw stempelkaartenoverzicht

Voordelen van de stempelkaart

1
Step 1

Kies uit vele
deelnemende restaurants

2
Step 2

Spaar met elke bestelling
die je plaatst

3
Step 3

Word beloond
voor je loyaliteit

4
Step 4

Ontvang een voucher voor je favoriete restaurant

Algemene Voorwaarden Stempelkaarten Klanten

Deze Algemene Voorwaarden Stempelkaarten Klanten zijn van toepassing op de relatie tussen Takeaway.com en de Klant die zich heeft aangemeld voor het Stempelkaartprogramma.

  Definities

  Gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden Klanten.

  Algemene Voorwaarden Klanten: de meest recente versie van de algemene voorwaarden voor klanten van Takeaway.com.

  Algemene Voorwaarden Stempelkaart Klanten: deze algemene voorwaarden met betrekking tot het Stempelkaartprogramma van Takeaway.com, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

  Deelnemend Restaurant: een Restaurant dat deelneemt aan het Stempelkaartprogramma en Stempels toekent aan Klanten.

  Stempel: Restaurantspecifieke stempel die wordt toegekend voor elke Bestelling die bij een Deelnemend Restaurant wordt geplaatst.

  Stempelkaart: Restaurantspecifiek overzicht van door een Klant verzamelde Stempels, ontvangen via e-mail, dat vol en compleet is na het verzamelen van vijf Stempels.

  Stempelkaartprogramma: toekenningsprogramma, waarmee Klanten Stempels van Deelnemende Restaurants kunnen verzamelen op een Stempelkaart die vol en compleet is na het verzamelen van vijf stempels vanhetzelfde Deelnemende Restaurant en die vervolgens resulteert in een Stempelkaartvoucher, die inwisselbaar bij een Bestelling bij dat Deelnemende Restaurant.

  tempelkaart Voucher: Restaurantspecifieke voucher die het gevolg is van een volledige Stempelkaart, met een waarde van 10% van het totale Bestelbedrag van de vijf Bestellingen waarvoor de Stempels werden verzameld.

  Toepasselijkheid

 1. Om zich aan te melden voor het Stempelkaartprogramma, dient een Klant zich met een geldig e-mailadres aan te melden voor de nieuwsbrief.
 2. Door de aanmelding voor de nieuwsbrief gaat een Klant ermee akkoord, dat deze Algemene Voorwaarden Stempelkaart Klanten van toepassing zijn op de relatie tussen Takeaway.com en de Klant en ook van toepassing zijn op de relaties tussen de Klant en een of meer Deelnemende Restaurants, welke relaties tot stand komen als gevolg van de deelname van de Klant aan het Stempelkaartprogramma.
 3. Een Restaurant beslist naar eigen goeddunken al dan niet deel te nemen aan het Stempelkaartprogramma.
 4. De Algemene Voorwaarden Klanten blijven van toepassing op de relatie tussen Takeaway.com en de Klant, tenzij zij uitdrukkelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden Stempelkaart Restaurants. In dat geval prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden.
 5. Takeaway.com kan naar eigen goeddunken het lidmaatschap van een Klant van het Stempelkaartprogramma weigeren.
 6. Stempels en Stempelkaartvouchers

 7. Stempels en Stempelkaartvouchers hebben geen geldelijke of contante waarde en kunnen niet voor enige valuta worden ingewisseld.
 8. Stempels worden uitsluitend aan een Klant toegekend door een Deelnemend Restaurant.
 9. Takeaway.com is slechts de technische aanbieder van het Stempelkaartprogramma en publiceert het Stempelkaartprogramma op haar Platform.
 10. Klanten met een geldig e-mailadres ontvangen automatisch 1 Stempel voor elke Bestelling die bij een Deelnemend Restaurant wordt geplaatst.
 11. Na het plaatsen van een Bestelling bij een Deelnemend Restaurant ontvangt een Klant die zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief binnen 48 uur automatisch een e-mail met daarin het actuele overzicht van Stempelkaarten. Er worden maximaal zeven Stempelkaarten van Deelnemende Restaurants weergegeven, gesorteerd op het aantal Stempels.
 12. Een Stempelkaart is vol en volledig na het verzamelen van vijf Stempels van hetzelfde Deelnemende Restaurant. Binnen 48 uur nadat de Stempelkaart vol is, wordt er een Stempelkaartvoucher naar de Klant gemaild.
 13. Stempels vervallen 12 maanden na het moment waarop dergelijke Stempels zijn toegekend aan de Klant.
 14. Stempels zijn niet overdraagbaar tussen Deelnemende Restaurants, Klanten, e-mailadressen, Stempelkaarten of anderszins.
 15. Klanten dienen eventuele onnauwkeurigheden in hun verzamelde Stempels binnen één maand na de ontdekking van dergelijke onnauwkeurigheden te melden bij de klantenservice van Takeaway.com.
 16. Takeaway.com heeft het recht:

  • eventueel ten onrechte toegekende Stempels te corrigeren; of
  • eventuele Stempels die werden toegekend terwijl de Bestelling en/of betaling daarvan werd geannuleerd, te corrigeren; en
  • eventuele Stempelkaartvouchers die zijn ingewisseld met zulke Stempels te annuleren.
 17. Stempelkaartvouchers

 18. Een Stempelkaartvoucher:

  • kan uitsluitend worden ingewisseld bij een Bestelling bij het Deelnemende Restaurant waar de Stempels zijn ontvangen;
  • kan uitsluitend worden ingewisseld in combinatie met een online betaling; en
  • kan niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook.
 19. De waarde van een Stempelkaartvoucher is gelijk aan 10% van het totale Bestelbedrag van de vijf Bestellingen waarvoor de Stempels werden verzameld.
 20. De Stempelkaartvoucher hoeft niet in één keer bij een Bestelling te worden ingewisseld, maar kan worden benut bij zoveel Bestellingen als nodig is om de volledige waarde van de Stempelkaartvoucher te gebruiken.
 21. De Stempelkaartvoucher kan tot 90 dagen nadat de Stempelkaart was uitgegeven, worden ingewisseld.
 22. Na het verstrijken van de voucher worden de Stempels die werden gebruikt voor het volmaken van die Stempelkaartvoucher niet geretourneerd aan de Klant.
 23. Looptijd, aanpassing en beëindiging van het Stempelkaartprogramma

 24. Takeaway.com kan deze Algemene Voorwaarden Stempelkaarten Klanten, elk aspect van het Stempelkaartprogramma inclusief inwisselingprocedures en beloningen in elk opzicht wijzigen, alles zonder voorafgaande kennisgeving. Hierin begrepen, maar zonder beperking, zijn het toevoegen, verwijderen of wijzigen van tijdslimieten voor het verzamelen, inwisselen of gebruiken van Stempels of Stempelkaartvouchers. Takeaway.com zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden Stempelkaarten Restaurants publiceren op het Platform.
 25. Een Klant die deelname aan het Stempelkaartprogramma voortzet, wordt geacht in te stemmen met eventuele wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden Stempelkaart Klanten.
 26. Een Klant kan op elk moment ervoor kiezen het Stempelkaartprogramma te verlaten. Klanten verlaten het Stempelkaartprogramma door zich af te melden voor de nieuwsbrief. Door het verlaten van het Stempelkaartprogramma beëindigt een Klant de relatie met Takeaway.com met betrekking tot het Stempelkaartprogramma en verbeurt hiermee het recht op eventueel opgebouwde Stempels.
 27. Takeaway.com behoudt zich het recht voor om het Stempelkaartprogramma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. In geval van annulering van het Stempelkaartprogramma kunnen Klanten niet langer Stempels verzamelen. Stempelkaartvouchers behouden echter hun geldigheid tot hun vervaldatum.
 28. Een Deelnemend Restaurant is vrij zijn deelname aan het Stempelkaartprogramma op elk moment te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Klanten. In geval van beëindiging door een Deelnemend Restaurant kan een Klant niet langer Stempels van dat Restaurant verzamelen. Stempelkaartvouchers voor dat Restaurant behouden echter hun geldigheid tot hun vervaldatum.
 29. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de deelname van een Klant aan het Stempelkaartprogramma in geval van (vermeende) schending van de Algemene Voorwaarden Klanten of deze Algemene Voorwaarden Stempelkaart Klanten te weigeren of op te schorten.
 30. Overig

 31. De aansprakelijkheid van Takeaway.com wordt beperkt zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Customers.
 32. Voor klachten over het Stempelkaartprogramma verwijst Takeaway.com naar haar klachtenbeleid in de Algemene Voorwaarden Customers.