Pizzeria Star

Da 15:00
Piatti popolari
Salads
Spaghettis
Pizzas
Folded pizzas
Dürüm
Sandwiches
Dürüm
Dishes
Kids menu
Extras
Drinks

Piatti popolari

With fries, fresh vegetables and cheese
Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas e Extra vlees.
€ 10,00
Scelta di: Extra fetakaas, Extra pita e Extra vlees.
€ 7,00
Tomato, cheese and salami
Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
€ 9,00

Salads

 • Fresh vegetables with ham
  € 8,00
 • Fresh vegetables with tuna and dressing
  € 8,00
 • Tomato, cucumber, lettuce, olives and feta cheese
  € 8,00
 • Tomato, cucumber, onion, peppers, parsley, feta cheese and olives
  € 8,00

Spaghettis

 • WIth mushrooms, onion, ham and tomato sauce
  € 9,50
 • With minced meat and tomato sauce
  € 9,50
 • With bell peppers, onion, ham, olives and tomato sauce
  € 10,00
 • With chicken filet, mushrooms, onion, bell peppers and tomato sauce
  € 11,00
 • With four kinds of cheese and cream sauce
  € 11,00

Pizzas

 • Tomato and cheese
  € 6,00
 • Tomato and cheese
  € 7,50
 • Tomato, cheese and mushrooms
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 8,50
 • Tomato, cheese and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 8,50
 • Tomato, cheese, bell pepper and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 8,50
 • Tomato, cheese and pineapple
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 8,50
 • Tomato, cheese and ham
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 9,00
 • Tomato, cheese and salami
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 9,00
 • Tomato, cheese, hamd and mushroom sauce
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 9,50
 • Tomato, cheese, salami, ham, mushrooms and bell pepper
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 11,50
 • Tomato, cheese, capers, anchovies and olives
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 10,50
 • Tomato, cheese, pineapple and ham
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 10,50
 • Tomato, cheese, salami, mushrooms, onion and bell peppers
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 10,50
 • Tomato, cheese, ham and salami
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 10,50
 • Tomato, cheese, salami, spicy chorizo and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 10,50
 • Tomato, cheese, ham, mushrooms, onion and bell peppers
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 10,50
 • Tomato, cheese, capers, artichokes, olives, mushrooms
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 11,00
 • Tomato, cheese, spicy minced meat and Spanisch peppers
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato, cheese, spicy minced meat and fresh lettuce
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato, cheese, tuna and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 11,50
 • Tomato, cheese and döner
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,00
 • Tomato, cheese and shawarma
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,00
 • Tomatosauce, cheese, fries and meat of choice
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Pizza with four kinds of cheese
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,00
 • Tomatosauce, cheese, tuna, belle pepper, onion, and mushrooms
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,00
 • Tomato, cheese and seafood
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,00
 • Tomato, cheese, döner, mushrooms, onions and bell peppers
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato, cheese, shawarma, mushrooms, onions and bell pepper
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato, cheese, chicken filet, mushrooms, onion and bell pepper
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato sauce, cheese, sipcy chorizo, mozzarella, fresh totmatoes, onion and fresh garlic
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato, cheese, chicken and pineapple
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Combination of two pizzas of choice
  Scelta di: Margherita, Funghi, Bianca, Peperoni, Borromea e altro.
  € 13,00
 • Tomato, cheese, minced meat, mushrooms, bell pepper and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 12,50
 • Tomato, cheese, gyros and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 13,00
 • Tomato, cheese, mushrooms, onion, bell pepper, shawarma and döner
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 14,00
 • Tomato, cheese, shoarma, döner, chicken filet, mushrooms, bell pepper and onion
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas, Extra champignons, Extra uien, Extra paprika e altro.
  € 16,00

Folded pizzas

 • Filled pizza with tomato, cheese, mushrooms, bell pepper and onion
  € 13,00
 • Filled pizza with tomato, cheese, ham, salami, tuna, mushrooms, bell pepper and onion
  € 13,00
 • Filled pizza with tomato, cheese, shawarma, mushrooms, bell pepper, ham, salami and onion
  € 13,00
 • Filled pizza with tomato, cheese, döner, mushrooms, bell pepper, ham, salami and onion
  € 13,00
 • Filled pizza with tomato, cheese, spicy minced meat, mushrooms, bell pepper, ham, salami and onion
  € 13,00
 • Filled pizza with tomato, cheese, salami, chicken filet mushrooms, bell pepper, and onion
  € 13,00
 • Filled pizza with tomato, cheese, salami, chicken filet mushrooms, bell pepper, and onion
  € 13,50
 • Filled pizza with tomato, cheese, shawarma and satay sauce
  € 13,50
 • Filled pizza with tomato, cheese, shawarma, döner, chicken filet, mushrooms, bell pepper, and onion
  € 16,00

Dürüm

 • Scelta di: Extra fetakaas, Extra pita e Extra vlees.
  € 7,00
 • € 7,00
 • Scelta di: Extra fetakaas, Extra pita e Extra vlees.
  € 7,00

Sandwiches

 • € 3,50
 • € 4,00
 • € 4,50
 • Scelta di: Döner kebab o Kip döner.
  € 7,00
 • € 7,00
 • € 9,00
 • Chicken filet with bell pepper, onion and mushrooms
  € 9,00
 • Shawarma and mushrooms
  € 9,00
 • Shawarma, mushrooms and bell pepper
  € 9,50
 • Shawarma and pineapple
  € 9,00

Dürüm

 • With fries, fresh vegetables and cheese
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas e Extra vlees.
  € 10,00
 • With fries, fresh vegetables and cheese
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas e Extra vlees.
  € 10,00
 • With fries, fresh vegetables and cheese
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas e Extra vlees.
  € 10,00
 • With fries, fresh vegetables and cheese
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas e Extra vlees.
  € 10,00
 • With fries, lettuce and cheese
  € 10,50
 • Shawarma and döner with fries, fresh vegetables and cheese
  Scelta di: Extra kaas, Extra fetakaas e Extra vlees.
  € 10,50

Dishes

 • Shawarma
  Scelta di: Klein, Groot, Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus e altro.
  € 11,00
 • Döner or chicken döner
  Scelta di: Klein, Groot, Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus e altro.
  € 11,00
 • Shawarma and chicken filet
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • Shawarma and mushrooms
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 13,50
 • Shawarma and pineapple
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,50
 • Shawarma, mushrooms, onion and bell pepper
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • € 14,00
 • Shawarma with mushrooms and onion
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • Shawarma & döner
  Scelta di: Klein, Groot, Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus e altro.
  € 12,00
 • Shawarma and spicy minced meat
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • € 14,00
 • Chicken filet with mushrooms, bell pepper and onion
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • Pieces of chicken filet with satay sauce
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • Chicken filet with mushrooms and spicy creamy sauce
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • Chicken filet with pineapple and ham in creamy sauce
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • Chicken filet with mushrooms in creamy sauce
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 14,00
 • € 14,00
 • € 16,00
 • € 15,50
 • Shawarma, köfte, shaslick, chicken filet, mushrooms, bell pepper and onion
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 18,50
 • Döner, köfte, lamb cutlet , shaslick, chicken filet, shawarma, mushrooms, bell pepper and onion
  Scelta di: Geen saus, Knoflooksaus, Tomaat-uiensaus, Whiskeysaus, Sambal e altro.
  € 20,50
 • Döner, köfte, lamb cutlet , shaslick, chicken filet, shawarma, mushrooms, bell pepper and onion
  € 39,00

Kids menu

 • A deep fried minced meat snack with fries
  € 7,50
 • Chicken nuggets with fries
  € 7,50

Extras

 • Scelta di: Chilisaus, Knoflooksaus, Tomaten-ui saus, Whiskeysaus o Sambal.
  € 1,00
 • € 1,00
 • € 1,00
 • € 1,50
 • € 2,00
 • € 3,50
 • € 3,00
 • € 5,00

Drinks

 • € 2,50
  Contiene caffeina (9,60 mg/100 ml)
 • € 2,50
  Contiene caffeina (9,60 mg/100 ml)
 • € 2,50
 • € 2,50
 • € 2,50
 • Still water
  € 2,50
 • Sparkling water
  € 2,50
 • € 2,50
 • € 3,00

A proposito di ristorante

consumerWebCommon.pages.reviews.overallScore

4,3
consumerWebCommon.pages.reviews.averageReview
consumerWebCommon.pages.reviews.reviewInformation

harald

lunedì 15 agosto 2022
Cibo
Consegna
Alles best! Bolognese was heerlijkPizza smaakte voortreffelijkmaar de verdeling van het beleg kan iets beter. . .

Hub Goertz

domenica 14 agosto 2022
Cibo
Consegna
De spagetti lag helaas gedeeltelijk in de plastik zak die er omheen zat. Bezorger heeft er niet op gelet dat de bak op zn kop lag
* Avviso da parte di Thuisbezorgd.nl: Questo ordine è stato effettuato di domenica. Le tempistiche di consegna sono normalmente più lunghe di domenica a causa del gran numero di ordini.

Rob Koppers

sabato 13 agosto 2022
Cibo
Consegna
Pizza was super, shoarma was ook heerlijk alleen niet meer warm

Anonimo

giovedì 11 agosto 2022
Cibo
Consegna
Jammer dat je een schotel besteld met 4 verschillende soorten vleesbereiding maar alles in kleine stukjes op 1 hoop krijgt! Tevens kon ik maar 2 verschillende soorten vlees vinden!

Mildred van Neijenhoff

martedì 09 agosto 2022
Cibo
Consegna

Anonimo

mercoledì 03 agosto 2022
Cibo
Orario di ritiro
Goede prijs kwaliteit

Rick Schouten

mercoledì 03 agosto 2022
Cibo
Consegna
Alleen jammer dat we weer de verkeerde sauzen hadden wat wel aangegeven was bij de bestelling Verder super kwaliteit

Doede van der Werff

mercoledì 27 luglio 2022
Cibo
Consegna
Wat een miskleun deze keer. Vorige week super en nu gewoon slecht. Aangebrand vlees en zout. Heel jammer dit.

Ton Jaegers

martedì 26 luglio 2022
Cibo
Orario di ritiro
De bovenkant van de pizza waren verbrand

elisa

lunedì 25 luglio 2022
Cibo
Consegna
Salade bleek snel verdwenen :DCalzone is heel apart*kanttekening*toegevoegde tekst blijkt niet gelezengewenste aanpassing niet uitgevoerdhet noodzakelijk eruit plukken is bizar :(

Orari di consegna

Lunedì
15:00 - 21:45
Martedì
15:00 - 21:45
Mercoledì
15:00 - 21:45
Giovedì
15:00 - 21:45
Venerdì
15:00 - 21:45
Sabato
15:00 - 21:45
Domenica
15:00 - 21:45

Metodi di pagamento

Colophon

Pizzeria Star
Bornermarkt 4
6121LT Born
La nostra azienda è un operatore professionale. Scopri di più su come sono ripartite le responsabilità nei confronti dei consumatori tra noi e Thuisbezorgd.nl.