Bel Pizza

Najpopularniejsze dania
Pizzas
Large pizzas
Calzone
Dishes
Combination dishes
Mixed grill
Sandwiches
Kapsalon
Pastas
Salads
Extras
Turkish pizza
Container
Pizzas extras
Drinks
Ben & Jerry's 465ml

Najpopularniejsze dania

Veal, cheese, salad and fries
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shoarma and garlic sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato and cheese
€ 12,00
Dodaje produkt do koszyka

Pizzas

Tomato and cheese
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and ham
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Cheese, minced meat, onion and egg
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and mushrooms
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and salami
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and bolognese sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, ham and mushrooms
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, minced meat and onions
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, peperoni, mushrooms, fresh garlic and parsley
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shoarma and garlic sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, bell pepper, mushrooms, olives and artichokes
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, bell pepper, ham, salami and mushrooms
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, chicken and pineapple
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and salmon
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, tuna and onions
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, salami, bell pepper and chili pepper
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, ham and pineapple
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, anchovy, olives and capers
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, mushrooms, minced meat and chili pepper
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and blue cheese
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and mozzarella cheese
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, tuna, bell pepper, mushrooms, onions and chili peppers
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, Turkish sausage, mushrooms, bell pepper, onions, olives en chili pepper
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, salami and pineapple
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, mushrooms, ham and egg
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, ham, salami and minced meat
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, chicken, pineapple and corn
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato and 4 different cheeses
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shrimps, mussels, fresh garlic parsley and tuna
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shoarma, bell pepper, mushrooms, onion and garlic sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, mushrooms and chicken pieces
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, mushrooms, ham, salami, olives, minced meat and bell pepper
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, salami, mushrooms, bell pepper, chicken pieces and blue cheese
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, bell pepper, salami, minced meat and mushrooms
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Satay sauce, cheese and pieces of chicken
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, mushrooms, chicken, bell pepper, olives and chili pepper
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka

Large pizzas

Tomato and cheese
€ 12,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and ham
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Cheese, minced meat, onion and egg
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and mushrooms
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and salami
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and bolognese sauce
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, ham and mushrooms
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, minced meat and onions
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, peperoni, mushrooms, fresh garlic and parsley
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shoarma and garlic sauce
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, bell pepper, mushrooms, olives and artichokes
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, bell pepper, ham, salami and mushrooms
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, chicken and pineapple
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and salmon
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, tuna and onions
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, salami, bell pepper and chili pepper
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, ham and pineapple
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, anchovy, olives and capers
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, mushrooms, minced meat and chili pepper
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and blue cheese
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese and mozzarella cheese
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, tuna, bell pepper, mushrooms, onions and chili peppers
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, Turkish sausage, mushrooms, bell pepper, onions, olives en chili pepper
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, salami and pineapple
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, mushrooms, ham and egg
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, ham, salami and minced meat
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, chicken, pineapple and corn
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato and 4 different cheeses
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shrimps, mussels, fresh garlic parsley and tuna
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, shoarma, bell pepper, mushrooms, onion and garlic sauce
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, mushrooms and chicken pieces
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, mushrooms, ham, salami, olives, minced meat and bell pepper
€ 13,50
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, salami, mushrooms, bell pepper, chicken pieces and blue cheese
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, bell pepper, salami, minced meat and mushrooms
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Satay sauce, cheese and pieces of chicken
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka
Tomato, cheese, onion, mushrooms, chicken, bell pepper, olives and chili pepper
€ 13,00
Dodaje produkt do koszyka

Calzone

Cheese, bell pepper, onion, olives and mushrooms
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
4 different cheeses
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Cheese, mushrooms, ham, salami, bell pepper and bolognese sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Cheese, shoarma, bell pepper, mushrooms and a garlic sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka
Cheese, pieces chicken, bell pepper, mushrooms and bolognese sauce
€ 9,00
Dodaje produkt do koszyka

Dishes

Combination dishes

Mixed grill

Sandwiches

€ 5,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 5,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 5,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 5,00
Dodaje produkt do koszyka

Kapsalon

Veal, cheese, salad and fries
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka

Pastas

With minced meat sauce
€ 10,00
Dodaje produkt do koszyka
Onion, mushrooms, ham, egg, cream sauce, fresh garlic parsley
€ 10,00
Dodaje produkt do koszyka
4 different Italian cheeses in cream sauce
€ 10,00
Dodaje produkt do koszyka
Onion, bell pepper, mushrooms, chicken in tomato sauce
€ 10,00
Dodaje produkt do koszyka
Onion, fresh garlic parley and various fish in tomato sauce
€ 10,00
Dodaje produkt do koszyka
Fresh vegetables and tomato sauce
€ 10,00
Dodaje produkt do koszyka

Salads

Lettuce, tomato and cucumber
€ 4,00
Dodaje produkt do koszyka
Lettuce, tomato, cucumber and tuna
€ 5,00
Dodaje produkt do koszyka
Lettuce, tomato, cucumber and mozzarella
€ 6,00
Dodaje produkt do koszyka

Extras

€ 0,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 0,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 0,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 3,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 3,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 3,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 0,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka

Turkish pizza

With salad
€ 2,50
Dodaje produkt do koszyka
With salad
€ 4,00
Dodaje produkt do koszyka
With salad
€ 3,50
Dodaje produkt do koszyka
With salad
€ 5,00
Dodaje produkt do koszyka

Container

With pita
€ 6,00
Dodaje produkt do koszyka
With pita
€ 6,00
Dodaje produkt do koszyka
With pita
€ 6,00
Dodaje produkt do koszyka
With pita
€ 6,00
Dodaje produkt do koszyka

Pizzas extras

€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,00
Dodaje produkt do koszyka

Drinks

€ 2,00
Wysoka zawartość kofeiny (9.60 mg/100 ml)
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Wysoka zawartość kofeiny (9.60 mg/100 ml)
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Wysoka zawartość kofeiny (9.60 mg/100 ml)
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,50
Wysoka zawartość kofeiny (80.00 mg/100 ml)
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 2,00
Dodaje produkt do koszyka
€ 1,50
Dodaje produkt do koszyka

Ben & Jerry's 465ml

Caramel ice cream with a swirl of caramel and chocolate-caramel chunks
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka
Vanilla ice cream with bits of chocolate chip cookie dough
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka
Banana ice cream with delicious walnuts and chocolate bananas
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka
Strawberry cheesecake ice cream filled with bits of strawberry and oatmeal cookies
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka
Chocolate ice cream with bits of chocolate fudge brownie
€ 8,00
Dodaje produkt do koszyka

O restauracji

Średnia ocena

4,3
na podstawie 1.363 recenzji

Anonimowy

poniedziałek, 18 października 2021
Jedzenie
Dostawa
Erg klein pizzaatje. Bestel er maar 2 als je honger hebt.

Beau Forman

czwartek, 14 października 2021
Jedzenie
Dostawa

Aslan

czwartek, 14 października 2021
Jedzenie
Dostawa

Anonimowy

środa, 13 października 2021
Jedzenie
Dostawa
Bezorging duurde 1 uur en 45 minuten. Portie shoarma was erg klein. Dit zijn we niet gewend van deze zaak. Volgende keer een andere winkel proberen.

Anonimowy

sobota, 09 października 2021
Jedzenie
Dostawa

Anonimowy

sobota, 09 października 2021
Jedzenie
Dostawa
Zat sla op, gevraagd zonder

Justin

piątek, 08 października 2021
Jedzenie
Dostawa

James D

czwartek, 07 października 2021
Jedzenie
Dostawa
Pizza’s waren lekker en heet. Bezorger was heel vriendelijk en super snel. Ver binnen de bezorgtijd. 1e keer bij jullie besteld maar zal dat vaker doen voor jullie lekkere pizza’s

Anonimowy

środa, 06 października 2021
Jedzenie
Dostawa
Altijd goed eten 5sterren waard.

Anonimowy

sobota, 02 października 2021
Jedzenie
Dostawa

Godziny dostawy

Poniedziałek
16:00 - 22:45
Wtorek
16:00 - 22:45
Środa
16:00 - 22:45
Czwartek
16:00 - 22:45
Piątek
16:00 - 22:45
Sobota
16:00 - 22:45
Niedziela
16:00 - 22:45

Strona internetowa

Metody płatności

Informacja prawna

Bel Pizza Rotterdam
Kleiweg 19B
3051GH Rotterdam