Het Thuisbezorgd.nl Verwijs-een-Vriend programmaVoorwaarden.

Binnen het Thuisbezorgd.nl koerier verwijzing programma, hebben actieve koeriers (de verwijzers) de mogelijkheid om een bonus betaling te ontvangen wanneer ze succesvol toekomstige koeriers (de verwezen) verwijzen via een speciale URL die voldoet aan zekere voorwaarden.

Actieve koeriers

De verwijzer moet werkzaam zijn voor Thuisbezorgd.nl als bezorger op het moment van de aanvraag en moet nog steeds werkzaam zijn voor Thuisbezorgd.nl op de uiteindelijke dag van betaling.

Gegevensbescherming

Door in te stemmen met de voorwaarden geef je ons toestemming om de status van je sollicitatie te delen met de persoon die jou heeft doorverwezen.

Bonus Betaling

De bonusbetaling bestaat uit een contante betaling van €100,- bruto voor de verwijzer.

Van de 1e van november 2023 tot de 29e van februari 2024 zal deze bonus betaling tijdelijk worden verhoogd tot €250,- bruto, mits de doorverwezen koerier is aangenomen t/m 29 februari 2024. Deze tijdelijke verhoging zal alleen geldig zijn in Almere, Arnhem, Breda, Ede, Tilburg & Zoetermeer. Op 1 maart 2024 wordt de bonus betaling automatisch teruggezet naar het normale bedrag van €100,

Van de 1e van november 2023 tot de 29e van februari 2024 zal deze bonus betaling tijdelijk worden verhoogd tot €400,- bruto, mits de doorverwezen koerier is aangenomen t/m 29e van februari 2024 Deze tijdelijke verhoging zal alleen geldig zijn in Alkmaar, Almelo, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Haarlem, Heerlen, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zaandam, Zwolle & Venlo. Op 1 maart 2024 wordt de bonus betaling automatisch teruggezet naar het normale bedrag van €100,

Kwalificerende voorwaarden voor de bonus betaling

Om in aanmerking te komen voor de bonusbetaling van € 100 of het verhoogde bedrag (indien van toepassing), moet de verwezen koerier een actieve Thuisbezorgd.nl koerier zijn gedurende minstens 60 dagen zonder wangedrag of disciplinaire maatregelen, dit omvat ook te laat komen en of niet komen opdagen

Verwijzings URL

Om een valide verwijs aanvraag vanuit Thuisbezorgd.nl te identificeren, moet de sollicitatie worden ingediend via de URL die wordt verstrekt aan de verwezen koerier. Dit wordt elektronisch gecommuniceerd via email. Een latere acceptatie van een sollicitatie zonder gebruik van de verwijzings URL wordt uitgesloten.

Tijd van de bonusbetaling

De bonus wordt samen met de salarisbetaling uitbetaald, in de maand die volgt op de maand waarin de voorwaarden voor de betaling van de bonus zijn voldaan.