Het Thuisbezorgd Refer a Friend programma

Voorwaarden

In het Thuisbezorgd.nl doorverwijsprogramma krijgen actieve bezorgers (doorverwijzers) de kans om een bonus te ontvangen wanneer ze toekomstige bezorgers (doorverwezen bezorgers) succesvol doorverwijzen via een speciale URL. Er moet aan aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Actieve bezorgers

De doorverwijzer moet op het moment van de sollicitatie van de doorverwezen bezorger in dienst zijn bij Thuisbezorgd.nl. Zowel de doorverwijzer als de doorverwezen bezorger moeten in dienst zijn bij Thuisbezorgd.nl op het moment dat de bonus wordt uitbetaald.

Bonus

De bonusbetaling bedraagt een geldbedrag van € 100 bruto voor de verwijzer. Vanaf 21 december 2021 tot 1 maart 2022 wordt deze bonusbetaling tijdelijk verhoogd naar € 250 bruto, mits de referral vóór 1 maart 2022 wordt aangenomen. Op 1 maart 2022 gaat de bonusbetaling automatisch terug naar het reguliere bedrag van € 100,-.

Voorwaarden voor het ontvangen van de bonus

De doorverwezen bezorger moet gedurende minstens 30 dagen als bezorger in dienst zijn bij Thuisbezorgd.nl. De doorverwijzer moet ook een actieve bezorger zijn.

Doorverwijs-URL

Om een geldige doorverwijzing te kunnen identificeren aan de kant van Thuisbezorgd.nl, moet de sollicitatie volbracht worden via de specifieke URL die de doorverwijzer voorzien wordt. De link wordt digitaal gecommuniceerd via email. Een latere aanvaarding van een sollicitatie zonder doorverwijzings-URL is uitgesloten.

Moment van betaling van de bonus

De bonus wordt samen met het salaris uitbetaald in de maand volgend op de maand waarin aan de voorwaarden voor de uitbetaling van de bonus is voldaan.